Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2018

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2018

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

115

22

 

125

Uppsala

180

40

 

198

Södermanlands

198

48

 

214

Östergötlands

353

92

 

384

Jönköpings

291

91

 

302

 

 

 

 

Kronobergs

123

49

 

134

Kalmar

171

37

 

178

Gotlands

138

53

 

143

Blekinge

53

6

 

54

Skåne

260

84

 

286

 

 

 

 

Hallands

131

54

 

142

Västra Götalands

952

224

 

1 022

Värmlands

208

52

 

221

Örebro

147

35

 

164

Västmanlands

91

14

 

98

 

 

 

 

Dalarnas

151

30

 

163

Gävleborgs

173

35

 

187

Västernorrlands

80

21

 

91

Jämtlands

134

34

 

139

Västerbottens

41

9

 

47

Norrbottens

22

4

 

23

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2018

4 012

1 034

 

4 315

2017

3 822

951

 

4 236

2016

3 748

1 213

 

4 241

2015

3 763

1 018

 

4 083

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.