Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2018

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2018

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

30

17

..

..

28

46

14

11

82

Uppsala

92

48

15

7

97

108

15

20

175

Södermanlands

51

38

13

-

68

82

19

17

141

Östergötlands

134

76

14

-

121

138

26

30

275

Jönköpings

30

23

7

-

103

108

14

31

188

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

5

5

3

..

34

49

7

5

73

Kalmar

22

19

10

4

55

35

16

9

95

Gotlands

41

31

18

11

72

46

..

7

111

Blekinge

..

5

..

-

11

5

..

..

18

Skåne

32

51

32

..

139

88

12

11

202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

19

41

11

..

47

46

..

7

95

Västra Götalands

193

199

77

7

214

644

24

116

813

Värmlands

18

45

4

..

46

137

-

8

166

Örebro

22

26

12

3

48

87

6

7

116

Västmanlands

61

34

7

..

44

109

4

3

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

33

35

4

3

59

74

4

7

118

Gävleborgs

17

17

3

..

95

78

..

9

136

Västernorrlands

-

..

..

-

34

20

-

4

53

Jämtlands

..

..

..

-

46

5

-

-

48

Västerbottens

..

-

-

-

35

15

-

..

43

Norrbottens

-

3

-

-

9

8

-

..

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2018

805

718

238

47

1 405

1 928

166

306

3 095

2017

963

678

222

28

1 219

1 812

221

304

2 988

2016

904

667

185

29

1 144

1 825

268

324

2 925

2015

883

666

221

30

1 134

1 709

337

324

2 879

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.