Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2018

JO 13 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2018, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2018, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna

bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

232

-

-

-

404

6 651

Uppsala

827

-

-

-

747

11 680

Södermanlands

608

-

-

-

580

12 806

Östergötlands

1 835

-

-

16

1 203

24 025

Jönköpings

47

-

-

-

1 274

12 645

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

25

-

-

0

372

4 739

Kalmar

177

-

42

175

607

7 728

Gotlands

428

-

14

107

336

7 141

Blekinge

17

-

-

6

114

1 580

Skåne

917

78

-

141

846

13 490

 

 

 

 

 

 

Hallands

377

85

-

27

503

6 287

Västra Götalands

4 241

482

-

-

3 451

56 256

Värmlands

699

-

-

-

1 470

19 398

Örebro

315

-

-

-

591

10 202

Västmanlands

662

-

-

-

349

6 134

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

262

-

-

-

840

9 051

Gävleborgs

134

-

-

-

1 396

12 506

Västernorrlands

-

-

-

-

741

7 529

Jämtlands

1

-

-

-

965

9 842

Västerbottens

-

-

-

-

820

5 719

Norrbottens

-

-

-

-

411

2 873

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

11 802

644

56

473

18 020

248 283

2017

11 653

395

45

271

14 738

228 381

2016

11 380

344

30

162

13 541

223 355

2015

11 074

375

27

260

14 719

223 409

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall