Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2019, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2019, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark,
procent

Län

Stockholms

15 074

16,7

 

1 189

1,3

 

16 263

18,1

Uppsala

31 314

17,5

 

3 927

2,2

 

35 241

19,7

Södermanlands

28 588

20,3

 

3 746

2,7

 

32 334

22,9

Östergötlands

59 397

24,5

 

6 355

2,6

 

65 752

27,1

Jönköpings

27 989

22,0

 

2 562

2,0

 

30 551

24,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10 063

15,0

 

1 039

1,6

 

11 103

16,6

Kalmar

18 864

9,8

 

2 196

1,1

 

21 060

11,0

Gotlands

21 881

19,5

 

3 096

2,8

 

24 977

22,2

Blekinge

3 101

7,6

 

824

2,0

 

3 925

9,6

Skåne

37 004

7,5

 

6 272

1,3

 

43 276

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

13 764

11,2

 

1 762

1,4

 

15 527

12,6

Västra Götalands

128 525

24,5

 

11 068

2,1

 

139 593

26,6

Värmlands

34 692

30,8

 

2 780

2,5

 

37 472

33,2

Örebro

21 685

19,4

 

3 128

2,8

 

24 812

22,2

Västmanlands

19 669

18,4

 

1 594

1,5

 

21 263

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

20 006

28,9

 

1 586

2,3

 

21 592

31,2

Gävleborgs

21 591

30,1

 

2 068

2,9

 

23 659

32,9

Västernorrlands

11 511

23,5

 

686

1,4

 

12 197

24,9

Jämtlands

18 545

35,5

 

1 294

2,5

 

19 839

38,0

Västerbottens

8 511

12,2

 

864

1,2

 

9 375

13,5

Norrbottens

4 248

11,1

 

223

0,6

 

4 471

11,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

556 022

18,5

 

58 258

1,9

 

614 280

20,4

2018

536 533

17,8

 

72 572

2,4

 

609 104

20,2

2017

495 777

16,4

 

81 412

2,7

 

577 189

19,1

2016

472 567

15,6

 

80 487

2,7

 

553 054

18,2

2015

466 705

15,4

 

52 500

1,7

 

519 204

17,1

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9