Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2019

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2019

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

13

-

-

-

24

143

Uppsala

52

-

-

..

50

242

Södermanlands

29

-

-

..

29

223

Östergötlands

87

-

-

..

74

424

Jönköpings

..

-

-

-

130

305

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

3

50

127

Kalmar

9

-

..

8

55

172

Gotlands

29

-

..

5

34

149

Blekinge

3

-

-

..

9

58

Skåne

49

7

-

15

88

333

 

 

 

 

 

 

Hallands

15

5

-

..

40

158

Västra Götalands

173

21

-

-

246

1 186

Värmlands

17

-

-

-

98

298

Örebro

23

-

-

-

45

188

Västmanlands

43

-

-

-

19

154

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

28

-

-

-

68

199

Gävleborgs

18

-

-

..

104

250

Västernorrlands

-

-

-

-

66

139

Jämtlands

-

-

-

-

95

146

Västerbottens

-

-

-

-

61

90

Norrbottens

-

-

-

-

22

40

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

591

33

4

40

1 407

5 024

2018

675

32

7

30

1 491

4 916

2017

677

26

6

28

1 281

4 742

2016

693

23

4

18

1 247

4 671

2015

650

24

6

26

1 285

4 597

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall