Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2019, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2019, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

4

-

-

88

-

32

7

128

-

Uppsala

20

-

-

292

-

200

4

497

-

Södermanlands

3

-

-

162

4

29

-

195

72

Östergötlands

43

-

-

1 722

-

8

39

1 769

-

Jönköpings

9

-

-

78

13

-

-

91

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

2

-

-

24

8

-

11

43

-

Kalmar

36

7

-

80

10

-

-

90

11

Gotlands

361

-

-

320

12

-

-

333

-

Blekinge

23

15

11

44

-

-

8

53

-

Skåne

363

78

201

901

-

32

32

965

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

14

-

-

90

11

26

-

127

-

Västra Götalands

393

-

-

1 948

-

125

5

2 078

4

Värmlands

24

-

-

79

23

39

41

182

-

Örebro

48

-

-

285

18

16

-

319

9

Västmanlands

1

-

-

238

-

257

-

495

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

110

-

-

100

18

30

42

190

-

Gävleborgs

82

-

-

11

16

29

21

76

-

Västernorrlands

11

-

-

-

4

-

68

72

-

Jämtlands

9

-

-

-

-

-

11

11

-

Västerbottens

11

-

-

-

-

-

19

19

-

Norrbottens

12

-

-

-

-

-

41

41

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

1 579

100

212

6 463

138

822

350

7 772

104

2018

1 779

56

72

7 228

264

471

405

8 368

80

2017

1 742

22

82

6 738

111

561

374

7 785

42

2016

1 675

3

-

5 116

186

466

385

6 153

97

2015

1 224

8

-

3 592

170

457

321

4 539

49

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17