Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6b. Antal företag med omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2019

6b. Number of holdings with converted areas of potatoes, sugar beets and oilseed crops 2019

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

9

-

-

8

-

5

..

13

-

Uppsala

14

-

-

15

-

13

..

27

-

Södermanlands

11

-

-

9

..

..

-

11

..

Östergötlands

19

-

-

80

-

..

..

82

-

Jönköpings

22

-

-

7

..

-

-

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

7

-

-

..

..

-

..

4

-

Kalmar

13

..

-

4

..

-

-

6

..

Gotlands

23

-

-

26

..

-

-

26

-

Blekinge

7

..

..

5

-

-

..

6

-

Skåne

51

11

..

49

-

..

..

50

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

5

-

-

13

..

3

-

16

-

Västra Götalands

78

-

-

87

-

7

..

92

..

Värmlands

14

-

-

5

..

..

..

11

-

Örebro

9

-

-

12

..

..

-

14

..

Västmanlands

5

-

-

11

-

16

-

26

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

28

-

-

7

..

3

..

11

-

Gävleborgs

24

-

-

..

3

..

3

9

-

Västernorrlands

26

-

-

-

..

-

3

4

-

Jämtlands

25

-

-

-

-

-

..

..

-

Västerbottens

10

-

-

-

-

-

..

..

-

Norrbottens

9

-

-

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

409

15

19

342

17

55

24

422

6

2018

412

8

11

412

22

38

25

485

8

2017

415

3

3

381

13

50

27

450

..

2016

420

..

-

314

22

33

27

381

11

2015

384

..

-

233

17

33

21

297

9

2014

372

4

-

167

23

34

18

238

10

2013

305

3

-

165

32

21

23

224

10

2012

359

8

-

149

26

26

17

208

11

2011

367

6

-

118

34

22

20

175

16

2010

344

10

-

123

17

19

18

168

19

2009

355

6

-

104

23

12

16

150

7


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.