Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7a. Omställda arealer träda m.m. samt total omställd areal åkermark 2019, hektar

7a. Fallow land etc. and total area of arable land, converted areas 2019, hectares

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

0

36

62

763

-

11 561

Uppsala

29

25

491

1 731

-

26 062

Södermanlands

38

11

147

595

-

21 744

Östergötlands

42

39

98

587

-

43 411

Jönköpings

12

27

29

188

-

18 541

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

0

14

10

89

-

6 326

Kalmar

2

86

5

92

-

11 345

Gotlands

-

268

163

181

-

12 267

Blekinge

-

39

36

30

-

2 142

Skåne

49

943

425

332

-

27 295

 

 

 

 

 

 

Hallands

0

116

24

128

-

10 731

Västra Götalands

94

266

741

2 988

-

105 839

Värmlands

19

36

197

1 465

-

31 007

Örebro

15

29

89

579

-

17 784

Västmanlands

15

22

749

820

-

17 271

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3

91

169

536

-

15 856

Gävleborgs

11

15

347

512

-

18 765

Västernorrlands

12

43

224

691

-

10 485

Jämtlands

-

55

27

288

-

11 761

Västerbottens

10

19

15

465

-

8 098

Norrbottens

9

86

4

136

-

3 911

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

361

2 266

4 052

13 193

-

432 201

2018

435

2 244

4 587

16 365

-

416 009

2017

466

1 959

4 367

16 407

13

384 437

2016

431

1 933

3 949

16 090

37

368 774

2015

393

1 783

2 787

14 233

191

359 985

2014

357

1 523

2 673

11 429

135

362 633

2013

396

1 431

3 227

12 481

235

359 349

2012

295

1 298

2 957

10 484

139

329 568

2011

500

1 327

3 221

9 411

343

300 797

2010

190

1 239

279

8 522

8 427

253 457

2009

181

1 203

265

7 149

9 613

233 446


Anm. Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.