Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2019

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2019

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

..

25

15

87

-

161

Uppsala

7

22

41

155

-

263

Södermanlands

9

18

24

90

-

229

Östergötlands

9

33

22

143

-

440

Jönköpings

4

15

15

80

-

309

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

10

9

28

-

132

Kalmar

..

27

6

39

-

177

Gotlands

-

42

16

39

-

161

Blekinge

-

10

3

12

-

60

Skåne

12

114

52

79

-

393

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

31

18

31

-

171

Västra Götalands

19

104

106

557

-

1 281

Värmlands

..

16

25

186

-

308

Örebro

5

16

19

87

-

194

Västmanlands

..

11

49

92

-

172

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

21

26

86

-

214

Gävleborgs

..

19

32

115

-

261

Västernorrlands

4

18

29

70

-

143

Jämtlands

-

8

13

55

-

149

Västerbottens

3

13

10

55

-

97

Norrbottens

..

9

9

25

-

47

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

85

582

539

2 111

-

5 362

2018

97

549

560

2 246

-

5 247

2017

85

528

504

2 166

9

5 068

2016

79

501

421

2 078

45

4 984

2015

83

509

342

1 886

73

4 906

2014

75

477

328

1 654

45

4 982

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.