Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2019, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2019, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

3 196

19

298

-

-

-

3 513

Uppsala

4 804

66

381

-

-

-

5 251

Södermanlands

6 415

178

250

-

-

-

6 844

Östergötlands

15 032

35

920

-

-

-

15 986

Jönköpings

9 180

62

206

-

-

-

9 448

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 683

31

23

-

-

-

3 737

Kalmar

6 788

88

496

-

147

-

7 519

Gotlands

7 594

66

1 267

-

687

-

9 615

Blekinge

933

2

23

-

-

-

959

Skåne

9 352

315

42

-

-

-

9 709

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 914

3

117

-

-

-

3 034

Västra Götalands

21 770

156

761

-

-

-

22 687

Värmlands

3 637

30

18

-

-

-

3 685

Örebro

3 771

24

106

-

-

-

3 901

Västmanlands

2 259

125

14

-

-

-

2 397

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 652

24

72

2 402

-

-

4 150

Gävleborgs

1 864

68

15

880

-

-

2 826

Västernorrlands

647

7

213

158

-

-

1 026

Jämtlands

1 221

15

104

5 443

-

-

6 784

Västerbottens

309

7

16

83

-

-

414

Norrbottens

205

7

126

-

-

-

337

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2019

107 226

1 328

5 467

8 966

834

-

123 821

2018

103 984

1 216

5 891

8 608

825

-

120 524

2017

94 660

1 055

6 621

7 884

1 119

-

111 340

2016

89 974

951

5 408

6 629

831

-

103 793

2015

89 822

923

7 477

7 536

902

61

106 720

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.