Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2019

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2019

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

120

9

26

-

-

-

120

Uppsala

183

10

30

-

-

-

183

Södermanlands

199

14

21

-

-

-

200

Östergötlands

372

16

58

-

-

-

372

Jönköpings

293

15

21

-

-

-

293

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

124

14

..

-

-

-

124

Kalmar

165

23

15

-

7

-

166

Gotlands

131

18

52

-

26

-

131

Blekinge

53

3

..

-

-

-

53

Skåne

262

21

5

-

-

-

265

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

130

4

12

-

-

-

130

Västra Götalands

958

42

66

-

-

-

965

Värmlands

208

3

5

-

-

-

210

Örebro

148

5

8

-

-

-

148

Västmanlands

91

7

..

-

-

-

94

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

153

9

7

22

-

-

161

Gävleborgs

175

8

8

9

-

-

175

Västernorrlands

85

4

11

..

-

-

88

Jämtlands

125

5

13

38

-

-

127

Västerbottens

43

..

4

..

-

-

43

Norrbottens

21

..

4

-

-

-

21

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2019

4 039

235

373

73

33

-

4 069

2018

3 977

219

363

70

31

-

4 012

2017

3 789

206

360

68

32

-

3 822

2016

3 705

190

344

67

33

-

3 748

2015

3 701

183

452

64

35

6

3 763

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.