Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2019

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2019

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

162

50

 

166

Uppsala

264

101

 

279

Södermanlands

229

90

 

250

Östergötlands

444

179

 

475

Jönköpings

309

133

 

319

 

 

 

 

Kronobergs

132

68

 

138

Kalmar

177

56

 

184

Gotlands

162

75

 

169

Blekinge

60

14

 

61

Skåne

395

170

 

427

 

 

 

 

Hallands

171

78

 

180

Västra Götalands

1 286

404

 

1 353

Värmlands

308

122

 

316

Örebro

194

70

 

211

Västmanlands

173

37

 

180

 

 

 

 

Dalarnas

214

78

 

224

Gävleborgs

261

78

 

273

Västernorrlands

143

62

 

147

Jämtlands

149

91

 

154

Västerbottens

97

32

 

103

Norrbottens

47

15

 

49

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

5 377

2 003

 

5 658

2018

5 273

2 129

 

5 654

2017

5 091

1 903

 

5 593

2016

5 008

2 283

 

5 578

2015

4 924

2 024

 

5 300

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.