Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2019, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2019, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

11 561

14,6

 

1 011

1,3

 

12 571

15,9

Uppsala

26 062

16,1

 

3 462

2,1

 

29 525

18,2

Södermanlands

21 744

17,6

 

3 197

2,6

 

24 942

20,1

Östergötlands

43 411

21,8

 

4 937

2,5

 

48 347

24,2

Jönköpings

18 541

21,6

 

1 658

1,9

 

20 199

23,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 326

13,7

 

612

1,3

 

6 938

15,0

Kalmar

11 345

9,6

 

951

0,8

 

12 296

10,4

Gotlands

12 267

14,3

 

1 145

1,3

 

13 412

15,7

Blekinge

2 142

7,1

 

679

2,3

 

2 821

9,4

Skåne

27 295

6,2

 

5 024

1,1

 

32 319

7,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 731

10,0

 

1 416

1,3

 

12 147

11,4

Västra Götalands

105 839

23,1

 

9 196

2,0

 

115 034

25,1

Värmlands

31 007

29,6

 

2 439

2,3

 

33 446

31,9

Örebro

17 784

17,3

 

2 713

2,6

 

20 497

19,9

Västmanlands

17 271

17,2

 

1 517

1,5

 

18 789

18,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

15 856

27,0

 

1 389

2,4

 

17 245

29,4

Gävleborgs

18 765

28,4

 

1 785

2,7

 

20 551

31,1

Västernorrlands

10 485

22,3

 

636

1,4

 

11 122

23,7

Jämtlands

11 761

30,3

 

1 012

2,6

 

12 772

32,9

Västerbottens

8 098

12,0

 

809

1,2

 

8 907

13,2

Norrbottens

3 911

12,2

 

146

0,5

 

4 056

12,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

432 201

16,9

 

45 735

1,8

 

477 937

18,7

2018

416 009

16,3

 

57 924

2,3

 

473 933

18,6

2017

384 437

15,0

 

65 940

2,6

 

450 378

17,5

2016

368 774

14,3

 

62 512

2,4

 

431 286

16,7

2015

359 985

13,9

 

38 799

1,5

 

398 783

15,4

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2