Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2019

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2019

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

161

41

 

165

Uppsala

263

93

 

278

Södermanlands

229

80

 

250

Östergötlands

440

151

 

471

Jönköpings

309

107

 

319

 

 

 

 

Kronobergs

132

51

 

138

Kalmar

177

44

 

184

Gotlands

161

54

 

168

Blekinge

60

12

 

61

Skåne

393

147

 

425

 

 

 

 

Hallands

171

58

 

180

Västra Götalands

1 281

352

 

1 349

Värmlands

308

110

 

316

Örebro

194

61

 

211

Västmanlands

172

33

 

179

 

 

 

 

Dalarnas

214

70

 

224

Gävleborgs

261

75

 

273

Västernorrlands

143

59

 

147

Jämtlands

149

87

 

154

Västerbottens

97

31

 

103

Norrbottens

47

12

 

49

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

5 362

1 728

 

5 644

2018

5 247

1 865

 

5 636

2017

5 068

1 706

 

5 573

2016

4 984

2 011

 

5 554

2015

4 906

1 787

 

5 282

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.