Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2019, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2019, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

3 513

31,6

 

178

1,6

 

3 692

33,2

Uppsala

5 251

32,2

 

465

2,8

 

5 716

35,0

Södermanlands

6 844

40,1

 

548

3,2

 

7 392

43,3

Östergötlands

15 986

37,1

 

1 418

3,3

 

17 404

40,3

Jönköpings

9 448

22,8

 

903

2,2

 

10 351

25,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 737

18,0

 

427

2,1

 

4 165

20,0

Kalmar

7 519

10,2

 

1 245

1,7

 

8 764

11,9

Gotlands

9 615

36,0

 

1 951

7,3

 

11 565

43,3

Blekinge

959

9,0

 

145

1,4

 

1 104

10,4

Skåne

9 709

17,5

 

1 249

2,2

 

10 957

19,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 034

18,9

 

346

2,2

 

3 380

21,1

Västra Götalands

22 687

34,9

 

1 872

2,9

 

24 559

37,8

Värmlands

3 685

46,5

 

342

4,3

 

4 026

50,8

Örebro

3 901

43,8

 

415

4,7

 

4 315

48,4

Västmanlands

2 397

34,1

 

76

1,1

 

2 474

35,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

4 150

39,5

 

197

1,9

 

4 346

41,4

Gävleborgs

2 826

50,1

 

283

5,0

 

3 108

55,2

Västernorrlands

1 026

51,9

 

50

2,5

 

1 075

54,4

Jämtlands

6 784

50,6

 

283

2,1

 

7 067

52,7

Västerbottens

414

18,4

 

54

2,4

 

468

20,8

Norrbottens

337

5,3

 

77

1,2

 

414

6,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2019

123 821

26,8

 

12 523

2,7

 

136 344

29,6

2018

120 524

26,5

 

14 647

3,2

 

135 171

29,7

2017

111 340

24,6

 

15 471

3,4

 

126 812

28,0

2016

103 793

23,0

 

17 975

4,0

 

121 768

26,9

2015

106 720

23,7

 

13 701

3,0

 

120 421

26,8

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6