Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2019

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2019

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

120

22

 

123

Uppsala

183

44

 

200

Södermanlands

200

40

 

215

Östergötlands

372

88

 

390

Jönköpings

293

94

 

300

 

 

 

 

Kronobergs

124

54

 

131

Kalmar

166

41

 

173

Gotlands

131

52

 

136

Blekinge

53

8

 

54

Skåne

265

72

 

283

 

 

 

 

Hallands

130

45

 

135

Västra Götalands

965

199

 

1 022

Värmlands

210

50

 

221

Örebro

148

31

 

163

Västmanlands

94

11

 

96

 

 

 

 

Dalarnas

161

26

 

168

Gävleborgs

175

24

 

181

Västernorrlands

88

15

 

93

Jämtlands

127

38

 

134

Västerbottens

43

7

 

49

Norrbottens

21

7

 

23

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2019

4 069

968

 

4 290

2018

4 012

1 034

 

4 315

2017

3 822

951

 

4 236

2016

3 748

1 213

 

4 241

2015

3 763

1 018

 

4 083

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.