Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2019

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2019

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

34

17

..

-

29

42

9

13

82

Uppsala

97

46

30

8

99

99

14

16

182

Södermanlands

56

36

19

-

60

71

25

17

145

Östergötlands

184

41

42

..

98

126

37

32

298

Jönköpings

32

19

19

..

98

103

22

27

178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

5

8

..

38

38

8

7

66

Kalmar

24

14

13

3

57

30

22

11

93

Gotlands

59

29

22

5

68

45

5

..

110

Blekinge

8

4

..

-

10

5

5

3

22

Skåne

61

40

71

3

134

89

25

10

222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

34

28

29

..

40

43

..

11

94

Västra Götalands

277

165

131

7

253

614

39

128

850

Värmlands

28

41

8

..

48

129

-

4

162

Örebro

23

28

18

-

45

90

6

11

118

Västmanlands

67

33

16

..

42

102

6

3

127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

27

43

12

-

59

75

..

..

118

Gävleborgs

17

21

10

-

102

77

-

8

145

Västernorrlands

..

4

-

-

39

20

-

4

54

Jämtlands

-

..

-

-

39

4

-

3

42

Västerbottens

..

-

-

-

34

12

-

-

38

Norrbottens

-

..

-

-

11

8

-

..

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2019

1 035

617

457

34

1 403

1 822

227

313

3 166

2018

805

718

238

47

1 405

1 928

166

306

3 095

2017

963

678

222

28

1 219

1 812

221

304

2 988

2016

904

667

185

29

1 144

1 825

268

324

2 925

2015

883

666

221

30

1 134

1 709

337

324

2 879

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.