Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2019

JO 13 SM 2001

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2019, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2019, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna

bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

228

-

-

-

427

7 458

Uppsala

973

-

-

1

658

12 993

Södermanlands

513

-

-

0

510

14 098

Östergötlands

1 542

-

-

23

934

26 037

Jönköpings

31

-

-

-

1 505

13 262

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

10

-

-

10

373

4 919

Kalmar

70

-

22

148

619

7 941

Gotlands

320

-

18

79

373

6 899

Blekinge

30

-

-

9

31

1 634

Skåne

905

78

-

236

884

13 724

 

 

 

 

 

 

Hallands

147

54

-

33

425

6 918

Västra Götalands

3 382

406

-

-

2 874

59 311

Värmlands

407

-

-

-

1 705

20 471

Örebro

381

-

-

-

602

11 398

Västmanlands

737

-

-

-

365

7 272

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

385

-

-

-

882

9 465

Gävleborgs

150

-

-

0

1 159

13 234

Västernorrlands

-

-

-

-

684

7 574

Jämtlands

-

-

-

-

1 047

9 559

Västerbottens

-

-

-

-

882

5 851

Norrbottens

-

-

-

-

433

2 764

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

10 212

538

39

539

17 371

262 783

2018

11 802

644

56

473

18 020

248 283

2017

11 653

395

45

271

14 738

228 381

2016

11 380

344

30

162

13 541

223 355

2015

11 074

375

27

260

14 719

223 409

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall