Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1a. Areal jordbruksmark, omställd och under omställning 2014, hektar

1a. Areas of agricultural land, converted and under conversion 2014, hectares

Område

Omställd areal

Areal under omställning

Summa

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal jordbruksmark, procent

Län

Stockholms

11 306

12,2

 

1 119

1,2

 

12 425

13,4

Uppsala

26 777

14,8

 

1 730

1,0

 

28 507

15,7

Södermanlands

23 784

16,7

 

2 105

1,5

 

25 888

18,2

Östergötlands

49 341

20,4

 

4 682

1,9

 

54 023

22,3

Jönköpings

22 263

17,7

 

1 616

1,3

 

23 879

18,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

9 412

13,9

 

687

1,0

 

10 100

14,9

Kalmar

18 363

9,5

 

1 587

0,8

 

19 950

10,3

Gotlands

18 685

17,0

 

1 540

1,4

 

20 225

18,4

Blekinge

2 778

6,7

 

268

0,6

 

3 047

7,3

Skåne

27 962

5,6

 

3 586

0,7

 

31 548

6,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

10 073

8,1

 

651

0,5

 

10 724

8,6

Västra Götalands

109 249

20,8

 

6 301

1,2

 

115 550

22,0

Värmlands

30 904

27,2

 

1 891

1,7

 

32 795

28,9

Örebro

18 832

16,6

 

1 775

1,6

 

20 607

18,2

Västmanlands

16 840

15,5

 

760

0,7

 

17 600

16,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16 449

23,4

 

1 157

1,6

 

17 606

25,1

Gävleborgs

17 050

23,4

 

1 668

2,3

 

18 719

25,7

Västernorrlands

9 505

18,9

 

977

1,9

 

10 482

20,8

Jämtlands

15 198

29,7

 

2 035

4,0

 

17 233

33,7

Västerbottens

7 037

9,9

 

433

0,6

 

7 469

10,5

Norrbottens

3 489

9,8

 

285

0,8

 

3 774

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

465 301

15,3

 

36 851

1,2

 

502 152

16,6

2013

460 321

15,1

 

41 202

1,4

 

501 524

16,5

2012

424 643

13,9

 

53 435

1,8

 

478 079

15,7

2011

385 652

12,6

 

94 974

3,1

 

480 626

15,7

2010

329 472

10,7

109 405

3,5

438 878

14,2

2009

302 790

9,8

82 274

2,7

385 064

12,5

2008

246 628

8,0

89 811

2,9

336 439

10,9

2007

234 429

7,5

73 844

2,4

308 273

9,8

2006

201 298

6,3

24 132

0,8

225 430

7,1

2005

200 638

6,2

 

22 100

0,7

 

222 738

6,9