Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5b. Antal företag med omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2014

5b. Number of holdings with converted areas of leguminous plants, green fodder and temporary grasses 2014

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

12

-

-

-

21

122

Uppsala

48

-

-

..

51

213

Södermanlands

32

-

-

..

31

198

Östergötlands

87

-

-

..

64

383

Jönköpings

3

-

-

-

134

282

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

-

-

.

40

126

Kalmar

12

-

..

6

52

192

Gotlands

13

-

-

4

37

153

Blekinge

-

-

-

-

7

56

Skåne

38

..

-

6

85

294

 

 

 

 

 

 

Hallands

26

..

-

-

41

137

Västra Götalands

193

10

-

-

297

1 180

Värmlands

19

-

-

..

91

284

Örebro

21

-

-

-

57

163

Västmanlands

41

-

-

..

19

153

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

16

-

-

-

59

177

Gävleborgs

12

-

-

-

88

222

Västernorrlands

-

-

-

-

48

125

Jämtlands

-

-

-

-

62

133

Västerbottens

-

-

-

-

45

86

Norrbottens

..

-

-

-

15

39

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

575

17

..

22

1 344

4 718

2013

550

13

..

24

1 277

4 776

2012

548

8

..

24

1 265

4 517

2011

552

6

..

30

1 176

4 070

2010

510

11

..

36

812

3 572

2009

468

13

3

65

651

3 220


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Inklusive frövall