Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

6a. Omställda arealer potatis, sockerbetor och oljeväxter 2014, hektar

6a. Potatoes, sugar beets and oilseed crops, converted areas 2014, hectares

Område

Matpotatis

Potatis för stärkelse

Socker-betor

Höstraps

Vårraps

Höstrybs

Vårrybs

Totalt raps och rybs

Oljelin

Län

Stockholms

10

-

-

9

3

39

-

51

-

Uppsala

25

-

-

239

5

20

-

263

4

Södermanlands

2

-

-

39

46

35

4

124

22

Östergötlands

23

-

-

624

36

3

-

664

26

Jönköpings

7

-

-

21

15

-

-

36

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6

-

-

3

11

12

12

39

-

Kalmar

29

-

-

78

16

-

-

94

10

Gotlands

145

-

-

122

45

10

-

176

-

Blekinge

24

5

-

11

-

-

-

11

-

Skåne

237

3

-

517

-

43

45

605

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

27

-

-

40

-

5

-

45

-

Västra Götalands

88

-

-

541

56

29

15

641

14

Värmlands

25

-

-

29

27

15

54

126

-

Örebro

11

-

-

28

-

16

7

52

-

Västmanlands

1

-

-

63

4

176

-

243

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

113

-

-

15

-

-

47

62

-

Gävleborgs

85

-

-

-

1

18

4

23

-

Västernorrlands

9

-

-

-

8

-

-

8

-

Jämtlands

12

-

-

-

-

-

-

0

-

Västerbottens

15

0

-

-

-

-

3

3

-

Norrbottens

26

-

-

-

-

-

43

43

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

920

9

-

2 382

272

421

235

3 309

76

2013

797

11

-

2 325

455

252

309

3 341

72

2012

865

30

-

2 001

231

397

302

2 931

71

2011

939

28

-

1 678

300

215

150

2 343

159

2010

836

36

-

1 595

180

180

172

2 128

193

2009

875

28

-

1 302

209

71

145

1 727

17