Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

7b. Antal företag med omställda arealer träda m.m. samt totalt antal företag med omställda arealer åkermark 2014

7b. Number of holdings with fallow land etc. and total number of holdings with converted areas of arable land 2014

Område

Energiskog

Trädgårds-växter

Andra växtslag

Träda

Ospecificerad åkermark

Totalt åkermark

Län

Stockholms

..

17

11

68

3

135

Uppsala

10

18

42

137

..

232

Södermanlands

6

21

12

88

..

204

Östergötlands

7

26

10

147

..

395

Jönköpings

5

9

7

62

..

286

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

13

4

19

..

130

Kalmar

..

24

4

44

4

197

Gotlands

-

37

9

41

3

157

Blekinge

-

8

..

10

-

56

Skåne

10

87

30

38

6

331

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

22

8

29

3

149

Västra Götalands

12

76

78

478

3

1 263

Värmlands

..

12

8

118

..

290

Örebro

5

14

13

76

..

170

Västmanlands

..

10

49

90

..

167

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

19

17

58

3

191

Gävleborgs

-

18

14

69

4

229

Västernorrlands

6

15

5

19

..

127

Jämtlands

-

8

..

24

..

138

Västerbottens

3

10

..

27

..

88

Norrbottens

-

13

3

12

-

47

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

75

477

328

1 654

45

4 982

2013

80

440

322

1 642

73

5 065

2012

72

443

326

1 522

81

4 833

2011

81

441

318

1 345

151

4 432

2010

46

448

75

1 128

819

3 981

2009

46

424

78

1 029

909

3 637


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad åkermark” avses arealer som inte fördelats per gröda i redovisningen till Jordbruksverket.