Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

8a. Omställda arealer betesmark och slåtteräng 2014, hektar

8a. Pasture and meadows, converted areas 2014, hectares

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

1 959

0

300

-

-

-

2 260

Uppsala

4 263

95

526

-

-

-

4 885

Södermanlands

5 041

185

190

-

-

-

5 416

Östergötlands

12 240

78

493

-

-

-

12 811

Jönköpings

7 172

22

112

-

-

-

7 307

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 193

29

175

-

-

-

3 398

Kalmar

6 170

52

926

-

297

-

7 445

Gotlands

4 435

87

2 461

-

714

-

7 697

Blekinge

901

2

54

-

-

-

957

Skåne

8 640

159

61

-

-

-

8 861

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 197

3

54

-

-

-

2 254

Västra Götalands

17 701

73

618

-

-

-

18 392

Värmlands

2 534

3

59

-

-

-

2 596

Örebro

3 537

128

160

-

-

-

3 824

Västmanlands

1 777

60

23

-

-

-

1 860

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 453

44

45

1 779

-

-

3 322

Gävleborgs

1 283

9

371

1 060

-

-

2 723

Västernorrlands

560

6

294

71

-

-

932

Jämtlands

957

9

115

4 149

-

-

5 230

Västerbottens

224

5

16

97

-

-

342

Norrbottens

127

8

21

-

-

-

156

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

2014

86 366

1 059

7 075

7 157

1 012

-

102 668

2013

85 397

858

6 624

7 054

1 015

23

100 972

2012

80 304

796

6 668

6 165

1 112

31

95 076

2011

72 783

657

5 359

5 352

659

45

84 855

2010

63 992

819

5 440

5 142

569

53

76 015

2009

59 339

673

4 420

3 567

1 256

88

69 343


Anm. Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.