Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

8b. Antal företag med omställda arealer betesmark och slåtteräng 2014

8b. Number of holdings with converted areas of pasture and meadows 2014

Område

Betes-mark

Slåtter-äng

Skogs-bete

Fäbod-bete

Alvarbete

Ospecificerad betesmark

Totalt betesmark och slåtteräng

Län

Stockholms

100

..

22

-

-

-

103

Uppsala

169

15

36

-

-

-

176

Södermanlands

179

16

18

-

-

-

183

Östergötlands

336

19

46

-

-

-

337

Jönköpings

272

11

15

-

-

-

272

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

122

11

6

-

-

-

122

Kalmar

186

14

24

-

8

-

186

Gotlands

124

19

71

-

25

-

129

Blekinge

52

3

7

-

-

-

52

Skåne

230

21

5

-

-

-

234

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

116

4

..

-

-

-

116

Västra Götalands

941

31

78

-

-

-

949

Värmlands

188

..

11

-

-

-

192

Örebro

135

6

15

-

-

-

136

Västmanlands

96

5

5

-

-

-

97

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

121

9

7

20

-

-

132

Gävleborgs

139

5

18

6

-

-

145

Västernorrlands

77

4

19

..

-

-

87

Jämtlands

105

4

14

31

-

-

109

Västerbottens

42

..

5

..

-

-

44

Norrbottens

16

..

..

-

-

-

16

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

2014

3 746

203

427

61

33

-

3 817

2013

3 745

190

410

60

34

6

3 824

2012

3 558

181

403

51

33

7

3 626

2011

3 137

168

365

44

24

11

3 201

2010

2 732

150

307

38

22

17

2 782

2009

2 455

140

255

29

21

29

2 512


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

Med ”Ospecificerad betesmark” avses arealer som inte fördelats per typ av betesmark i redovisningen till Jordbruksverket.