Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1b. Antal företag med jordbruksmark, omställd och under omställning 2014

1b. Number of holdings with agricultural land, converted and under conversion 2014

Område

Antal företag med jordbruksmark

 

Totalt antal företag med jordbruksmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

136

32

 

147

Uppsala

233

74

 

245

Södermanlands

205

48

 

211

Östergötlands

398

122

 

415

Jönköpings

286

92

 

293

 

 

 

 

Kronobergs

130

45

 

137

Kalmar

200

56

 

206

Gotlands

158

57

 

162

Blekinge

56

17

 

59

Skåne

333

117

 

354

 

 

 

 

Hallands

149

40

 

155

Västra Götalands

1 266

345

 

1 299

Värmlands

291

108

 

295

Örebro

170

51

 

177

Västmanlands

168

39

 

171

 

 

 

 

Dalarnas

191

73

 

194

Gävleborgs

229

102

 

244

Västernorrlands

127

60

 

133

Jämtlands

139

69

 

153

Västerbottens

88

40

 

89

Norrbottens

47

18

 

51

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

5 000

1 605

 

5 190

2013

5 081

1 697

 

5 311

2012

4 849

1 892

 

5 199

2011

4 452

2 333

 

5 311

2010

4 001

2 306

5 042

2009

3 661

1 878

 

4 403


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.