Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2a. Areal åkermark, omställd och under omställning 2014, hektar

2a. Arable land, converted and under conversion 2014, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

 

Hektar

Andel av total areal åkermark, procent

Län

Stockholms

9 046

11,0

 

705

0,9

 

9 751

11,9

Uppsala

21 893

13,2

 

1 506

0,9

 

23 399

14,1

Södermanlands

18 367

14,6

 

1 660

1,3

 

20 027

15,9

Östergötlands

36 530

18,1

 

3 493

1,7

 

40 023

19,9

Jönköpings

14 956

17,1

 

1 065

1,2

 

16 021

18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

6 015

12,7

 

349

0,7

 

6 363

13,5

Kalmar

10 918

9,0

 

1 035

0,9

 

11 953

9,9

Gotlands

10 988

12,8

 

709

0,8

 

11 696

13,6

Blekinge

1 822

5,9

 

190

0,6

 

2 011

6,5

Skåne

19 101

4,3

 

2 852

0,6

 

21 954

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 819

7,2

 

510

0,5

 

8 328

7,6

Västra Götalands

90 857

19,5

 

5 186

1,1

 

96 043

20,6

Värmlands

28 308

26,5

 

1 635

1,5

 

29 943

28,1

Örebro

15 008

14,3

 

1 569

1,5

 

16 577

15,8

Västmanlands

14 980

14,7

 

656

0,6

 

15 636

15,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

13 128

21,9

 

998

1,7

 

14 126

23,6

Gävleborgs

14 327

21,3

 

1 508

2,2

 

15 835

23,6

Västernorrlands

8 574

17,8

 

866

1,8

 

9 439

19,6

Jämtlands

9 968

25,1

 

1 298

3,3

 

11 266

28,3

Västerbottens

6 695

9,7

 

418

0,6

 

7 113

10,3

Norrbottens

3 333

9,9

 

233

0,7

 

3 566

10,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

362 633

14,0

 

28 438

1,1

 

391 071

15,1

2013

359 349

13,8

 

31 277

1,2

 

390 626

15,0

2012

329 568

12,6

 

41 628

1,6

 

371 196

14,2

2011

300 797

11,5

 

72 668

2,8

 

373 465

14,3

2010

253 457

9,6

83 741

3,2

337 198

12,8

2009

233 446

8,8

 

61 929

2,3

 

295 375

11,2