Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2b. Antal företag med åkermark, omställd och under omställning 2014

2b. Number of holdings with arable land, converted and under conversion 2014

Område

Antal företag med åkermark

 

Totalt antal företag med åkermark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

135

31

 

146

Uppsala

232

65

 

243

Södermanlands

204

42

 

210

Östergötlands

395

107

 

414

Jönköpings

286

79

 

293

 

 

 

 

Kronobergs

130

43

 

137

Kalmar

197

48

 

203

Gotlands

157

47

 

161

Blekinge

56

13

 

59

Skåne

331

108

 

352

 

 

 

 

Hallands

149

37

 

155

Västra Götalands

1 263

295

 

1 297

Värmlands

290

100

 

294

Örebro

170

48

 

177

Västmanlands

167

37

 

170

 

 

 

 

Dalarnas

191

72

 

194

Gävleborgs

229

99

 

244

Västernorrlands

127

54

 

133

Jämtlands

138

62

 

153

Västerbottens

88

38

 

89

Norrbottens

47

17

 

51

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

4 982

1 442

 

5 175

2013

5 065

1 499

 

5 296

2012

4 833

1 684

 

5 182

2011

4 432

2 127

 

5 296

2010

3 981

2 103

5 023

2009

3 637

1 686

 

4 384


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.