Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3a. Areal betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2014, hektar

3a. Pasture and meadows, converted and under conversion 2014, hectares

Område

Omställd areal

 

Areal under omställning

 

Summa

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

 

Hektar

Andel av total areal betesmark, procent

Län

Stockholms

2 260

21,7

 

414

4,0

 

2 674

25,7

Uppsala

4 885

30,5

 

224

1,4

 

5 108

31,9

Södermanlands

5 416

33,2

 

445

2,7

 

5 861

36,0

Östergötlands

12 811

31,8

 

1 189

2,9

 

14 000

34,7

Jönköpings

7 307

19,0

 

551

1,4

 

7 858

20,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3 398

16,6

 

338

1,7

 

3 736

18,3

Kalmar

7 445

10,3

 

552

0,8

 

7 997

11,1

Gotlands

7 697

31,6

 

831

3,4

 

8 528

35,0

Blekinge

957

8,9

 

78

0,7

 

1 035

9,6

Skåne

8 861

16,0

 

733

1,3

 

9 594

17,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 254

14,6

 

141

0,9

 

2 396

15,5

Västra Götalands

18 392

30,6

 

1 115

1,9

 

19 507

32,5

Värmlands

2 596

38,1

 

256

3,8

 

2 852

41,9

Örebro

3 824

44,9

 

207

2,4

 

4 030

47,3

Västmanlands

1 860

27,8

 

104

1,6

 

1 964

29,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 322

32,2

 

158

1,5

 

3 480

33,7

Gävleborgs

2 723

49,4

 

161

2,9

 

2 884

52,3

Västernorrlands

932

43,8

 

111

5,2

 

1 043

49,0

Jämtlands

5 230

46,1

 

737

6,5

 

5 967

52,6

Västerbottens

342

15,5

 

15

0,7

 

357

16,1

Norrbottens

156

7,8

 

52

2,6

 

208

10,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

102 668

23,6

 

8 413

1,9

 

111 081

25,5

2013

100 972

22,8

 

9 925

2,2

 

110 897

25,0

2012

95 076

21,6

 

11 807

2,7

 

106 883

24,3

2011

84 855

19,0

 

22 306

5,0

 

107 160

24,0

2010

76 015

16,8

25 664

5,7

101 679

22,5

2009

69 343

15,9

 

20 345

4,7

 

89 688

20,6