Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

3b. Antal företag med betesmark och slåtteräng, omställd och under omställning 2014

3b. Number of holdings with pasture and meadows, converted and under conversion 2014

Område

Antal företag med betesmark

 

Totalt antal företag med betesmark, omställd eller under omställning1

Omställd

Under omställning

 

Län

Stockholms

103

12

 

110

Uppsala

176

28

 

182

Södermanlands

183

28

 

189

Östergötlands

337

60

 

352

Jönköpings

272

56

 

279

 

 

 

 

Kronobergs

122

35

 

129

Kalmar

186

36

 

193

Gotlands

129

28

 

133

Blekinge

52

7

 

53

Skåne

234

59

 

247

 

 

 

 

Hallands

116

25

 

122

Västra Götalands

949

164

 

983

Värmlands

192

34

 

198

Örebro

136

17

 

140

Västmanlands

97

7

 

98

 

 

 

 

Dalarnas

132

22

 

136

Gävleborgs

145

33

 

160

Västernorrlands

87

19

 

92

Jämtlands

109

32

 

125

Västerbottens

44

5

 

45

Norrbottens

16

3

 

18

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

2014

3 817

710

 

3 984

2013

3 824

824

 

4 049

2012

3 626

956

 

3 955

2011

3 201

1 356

 

3 963

2010

2 782

1 407

 

3 682

2009

2 512

1 134

 

3 180


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.

1) Ett företag kan ha både omställd mark och mark under omställning. Det totala antalet företag skiljer sig därför från summan av antalet företag med omställd mark respektive mark under omställning.