Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

4b. Antal företag med omställda arealer spannmål 2014

4b. Number of holdings with converted areas of cereals 2014

Område

Höstvete

Vårvete

Råg

Höstkorn

Vårkorn

Havre

Rågvete

Blandsäd

Totalt spannmål

Län

Stockholms

39

21

7

-

26

47

10

16

86

Uppsala

89

68

18

..

71

97

18

28

180

Södermanlands

57

42

16

..

44

89

21

13

130

Östergötlands

138

68

10

..

86

117

49

37

253

Jönköpings

19

21

5

..

78

76

20

34

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

4

5

5

-

29

34

7

9

59

Kalmar

25

22

7

5

49

36

23

9

101

Gotlands

43

21

18

..

62

38

8

..

102

Blekinge

8

..

..

-

12

4

5

..

20

Skåne

32

37

37

..

89

68

38

13

171

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

31

31

19

..

30

40

10

15

85

Västra Götalands

254

185

60

4

171

614

78

141

821

Värmlands

23

30

8

-

52

122

8

14

155

Örebro

23

28

6

-

36

70

17

6

92

Västmanlands

62

56

6

-

31

106

..

5

132

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

29

38

6

-

70

53

..

-

106

Gävleborgs

10

15

3

-

100

67

..

4

130

Västernorrlands

..

..

..

-

33

19

-

11

56

Jämtlands

..

..

3

-

45

8

-

6

52

Västerbottens

-

..

..

-

41

12

-

4

47

Norrbottens

..

-

-

-

19

3

-

3

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

2014

889

696

238

18

1 174

1 720

317

372

2 940

2013

538

813

196

18

1 188

1 811

212

377

2 948

2012

632

760

144

10

1 069

1 771

182

366

2 847

2011

782

653

173

13

964

1 638

170

370

2 679

2010

678

600

180

17

884

1 396

200

281

2 441

2009

688

530

242

16

853

1 417

284

240

2 373


Anm. Företagsbegreppet i detta Statistiska meddelande skiljer sig från det begrepp som används i Lantbruksregistret. Se avsnittet fakta om statistiken.