Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Ekologisk växtodling 2014

JO 13 SM 1501

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

5a. Omställda arealer baljväxter, grönfoder och vall 2014, hektar

5a. Leguminous plants, green fodder and temporary grasses, converted areas 2014, hect­ares

Område

Ärter, åkerbönor m.m.

Konserv-ärter

Bruna bönor

Majs

Grönfoder

Slåtter- och betesvall1

Län

Stockholms

178

-

-

-

287

5 396

Uppsala

730

-

-

0

1 055

10 602

Södermanlands

495

-

-

1

474

11 870

Östergötlands

1 607

-

-

0

719

21 845

Jönköpings

18

-

-

-

1 304

11 176

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

3

-

-

-

446

4 781

Kalmar

129

-

13

108

509

8 182

Gotlands

87

-

-

71

304

7 380

Blekinge

-

-

-

-

54

1 385

Skåne

509

42

-

81

938

11 363

 

 

 

 

 

 

Hallands

272

25

-

-

499

5 129

Västra Götalands

3 394

232

-

-

4 043

53 034

Värmlands

358

-

-

3

1 614

19 775

Örebro

342

-

-

-

854

9 820

Västmanlands

619

-

-

1

373

5 968

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

241

-

-

-

503

8 737

Gävleborgs

132

-

-

-

770

10 750

Västernorrlands

-

-

-

-

328

7 316

Jämtlands

-

-

-

-

512

8 466

Västerbottens

-

-

-

-

493

5 130

Norrbottens

4

-

-

-

145

2 433

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2014

9 117

300

13

265

16 224

230 538

2013

8 696

180

11

297

13 963

229 573

2012

8 353

96

13

307

13 879

209 924

2011

8 178

51

24

348

13 522

188 496

2010

7 136

111

18

324

8 599

154 317

2009

6 512

138

17

562

6 824

134 961


1) Inklusive frövall