Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2006

JO 18 SM 0601

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2006

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2006

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2006

 

2005

2006

 

2005

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

-

-

-

1 300

14

1 400

Uppsala

..

..

..

1 800

34

1 300

Södermanlands

..

..

..

3 600

11

3 400

Östergötlands

..

..

..

8 600

9

10 700

Jönköpings

..

..

..

1 000

17

1 600

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

-

-

-

800

30

700

Kalmar

1 800

22

1 000

4 900

12

4 900

Gotlands

1 200

17

600

3 600

11

3 700

Blekinge

..

..

..

800

19

1 100

Skåne

3 400

12

1 800

4 700

12

5 100

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

3 900

12

4 200

Västra Götalands

..

..

..

13 500

7

13 700

Värmlands

-

-

-

2 600

13

2 600

Örebro

-

-

-

2 400

23

1 600

Västmanlands

-

-

-

600

27

900

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

-

-

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

2 100

13

1 000

5 100

10

5 500

Götalands mellanbygder

4 200

13

2 400

9 800

8

10 600

Götalands n slättbygder

..

..

400

16 900

6

18 500

Svealands slättbygder

..

..

..

11 500

8

10 600

Götalands skogsbygder

-

-

..

8 400

10

8 100

M Sveriges skogsbygder

-

-

-

2 500

16

3 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2006

7 800

10

 

54 300

3

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

4 100

9

 

57 000

4

 

2004

5 100

10

 

52 200

4

 

2003

4 600

10

 

52 500

4

 

2002

5 500

10

 

46 200

4

 

2001

4 400

11

 

30 600

5

 

Genomsnitt 2001-2005

4 700

 

 

47 700

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).