Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2007

JO 18 SM 0701 korrigerad version

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2007

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2007

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2007

 

2006

2007

 

2006

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 500

12

1 300

..

..

..

Uppsala

2 200

12

1 200

400

22

400

Södermanlands

1 900

9

1 000

..

..

..

Östergötlands

9 800

7

8 300

..

..

..

Jönköpings

..

..

200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

3 100

13

2 100

-

-

-

Gotlands

3 500

9

2 200

-

-

-

Blekinge

300

15

400

-

-

-

Skåne

28 600

5

24 900

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 800

15

1 800

-

-

-

Västra Götalands

10 800

7

9 100

..

..

-

Värmlands

300

18

..

..

..

..

Örebro

900

16

700

..

..

..

Västmanlands

500

13

300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

..

Gävleborgs

-

-

..

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

22 900

6

20 800

-

-

..

Götalands mellanbygder

13 400

6

10 000

-

-

-

Götalands n slättbygder

18 800

5

16 000

..

..

..

Svealands slättbygder

7 400

5

4 700

700

13

700

Götalands skogsbygder

2 600

13

2 000

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

600

21

400

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2007

65 800

3

 

900

15

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

53 900

3

 

1 000

18

 

2005

50 400

4

 

1 100

16

 

2004

35 500

4

 

1 700

15

 

2003

38 900

4

 

1 300

14

 

2002

30 600

4

 

1 300

12

 

Genomsnitt 2002-2006

41 900

 

 

1 300

 

 


Där medelfelet överstiger 35 procent eller antalet observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).