Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1701

Höstsådda arealer 2017
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2017
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)

I korta drag

Höstvetearealen minskade med 25 %

Den här hösten såddes 306 300 hektar höstvete, vilket är 25 % mindre än förra årets rekordstora areal. Årets areal är 14 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är minskningen 11 %.

Höstråg och höstkorn i nivå med förra årets arealer

Sådden av höstråg och höstkorn har beräknats till 19 400 hektar respektive 16 500 hektar, vilket för båda grödorna är i nivå med fjolårsarealerna.

Arealen höstrågvete minskade med 43 %

Sådden av höstrågvete har beräknats till 15 600 hektar, vilket är 43 % mindre än förra hösten och 48 % mindre än femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen minskade med 15 %

Det har såtts 90 100 hektar höstraps den här hösten, vilket är 15 % mindre än förra höstens rekordstora areal. Höstrapsarealen är nu i nivå med genomsnitts­arealen för de fem föregående åren.

Även ekologiskt odlad höstsådd areal minskade

Den totala höstsådda arealen som kommer att odlas ekologiskt har beräknats till 31 400 hektar och är därmed 17 % mindre än föregående års areal.

Höstregnen försvårade höstsådden

Många lantbrukare har angett problem med bärigheten för maskinerna som orsak till att den planerade höstsådden inte blev av. Det finns också farhågor att de arealer som kunde sås har skadats av syrebrist på grund av det ihärdiga regnandet. En del arealer har körts upp redan nu i höst och ytterligare arealer kan komma att harvas upp i vår.