Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2017

JO 18 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2017

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2017

 

Höstvete

Höstråg

 

2017

2016

2017

2016

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

10 700

8

16 100

..

..

..

Uppsala

29 700

5

37 500

600

25

500

Södermanlands

23 000

5

30 900

..

..

..

Östergötlands

45 000

5

58 600

1 900

16

1 700

Jönköpings

800

22

2 400

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

500

25

900

..

..

..

Kalmar

12 900

6

13 800

500

20

600

Gotlands

8 100

8

10 900

800

24

600

Blekinge

2 600

12

3 200

..

..

..

Skåne

76 100

4

103 200

9 000

8

11 100

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

7 200

8

14 000

600

18

..

Västra Götalands

54 300

6

70 300

4 400

10

4 900

Värmlands

3 100

13

5 500

..

..

300

Örebro

12 500

7

16 500

..

..

..

Västmanlands

15 700

9

21 800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 800

15

3 600

..

..

..

Gävleborgs

1 100

28

1 200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

65 400

4

89 900

4 300

9

5 700

Götalands mellanbygder

37 400

5

46 500

6 100

11

5 900

Götalands n. slättbygder

90 200

4

114 900

6 000

9

5 900

Svealands slättbygder

93 500

3

123 700

1 800

12

1 800

Götalands skogsbygder

11 200

11

21 800

800

22

1 900

M. Sveriges skogsbygder

8 200

9

13 100

..

..

500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

306 300

2

.

19 400

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2016

410 500

2

.

21 700

5

.

2015

382 400

2

.

15 600

5

.

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

Genomsnitt 2012–2016

355 000

1

.

22 500

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).