Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2017

JO 18 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2017

2. Areas sown with winter barley and winter triticale in autumn 2017

 

Höstkorn

Höstrågvete

 

2017

2016

2017

2016

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

800

22

400

..

..

..

Södermanlands

..

..

..

1 500

9

2 500

Östergötlands

1 600

14

2 200

2 100

17

4 700

Jönköpings

..

..

..

600

31

700

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

-

..

..

..

Kalmar

2 600

11

2 600

1 900

13

2 600

Gotlands

3 600

10

3 800

800

25

800

Blekinge

300

22

500

400

28

700

Skåne

3 600

11

4 000

2 400

16

5 400

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

700

21

1 300

600

16

1 800

Västra Götalands

1 600

34

2 500

3 200

11

3 900

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

400

15

400

..

..

..

Västmanlands

700

33

..

300

22

700

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

2 500

13

3 600

1 000

15

2 500

Götalands mellanbygder

7 800

7

7 800

3 200

11

5 700

Götalands n. slättbygder

2 500

11

3 800

3 400

11

4 600

Svealands slättbygder

2 400

12

1 500

3 000

8

4 800

Götalands skogsbygder

..

..

1 600

3 800

13

6 800

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 200

23

2 900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

16 500

6

.

15 600

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2016

18 400

5

.

27 400

6

.

2015

18 300

4

.

28 300

5

.

2014

15 600

6

.

38 200

4

.

2013

13 000

6

.

34 600

5

.

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

Genomsnitt 2012–2016

15 600

2

.

29 800

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).