Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2017

JO 18 SM 1701

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2017

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2017

 

Höstraps

Höstrybs

 

2017

2016

2017

2016

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 100

11

2 300

..

..

..

Uppsala

4 300

7

4 400

..

..

..

Södermanlands

5 300

7

5 000

..

..

..

Östergötlands

10 300

6

12 100

..

..

..

Jönköpings

300

25

300

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

4 400

8

4 800

-

-

-

Gotlands

5 200

10

5 700

-

-

-

Blekinge

1 000

15

1 000

-

-

-

Skåne

38 000

4

47 900

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 400

10

3 700

-

-

-

Västra Götalands

10 500

5

12 200

..

..

..

Värmlands

..

..

300

..

..

..

Örebro

2 800

7

2 900

..

..

..

Västmanlands

2 300

10

1 900

..

..

300

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

800

29

600

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

30 900

4

39 200

-

-

-

Götalands mellanbygder

18 500

5

21 400

-

-

-

Götalands n. slättbygder

18 500

4

22 200

..

..

..

Svealands slättbygder

16 900

4

16 200

500

21

800

Götalands skogsbygder

3 200

10

4 200

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

2 100

15

2 300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2017

90 100

2

.

900

17

.

 

 

 

 

 

 

 

2016

105 400

2

.

1 200

15

.

2015

83 600

2

.

900

12

.

2014

87 000

3

.

1 000

17

.

2013

80 500

3

.

1 000

22

.

2012

80 200

3

.

300

20

.

Genomsnitt 2012–2016

87 300

1

.

900

8

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).