Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2018

JO 18 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2018

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2018

 

Höstvete

Höstråg

 

2018

2017

2018

2017

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

15 300

8

10 700

..

..

..

Uppsala

37 900

5

29 700

1 300

13

600

Södermanlands

29 300

5

23 000

700

16

..

Östergötlands

58 200

5

45 000

2 800

13

1 900

Jönköpings

1 800

17

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

1 300

20

500

..

..

..

Kalmar

14 600

8

12 900

900

18

500

Gotlands

13 900

7

8 100

500

20

800

Blekinge

3 700

10

2 600

..

..

..

Skåne

102 800

3

76 100

13 900

7

9 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12 600

9

7 200

1 900

14

600

Västra Götalands

77 100

5

54 300

9 800

10

4 400

Värmlands

7 300

8

3 100

..

..

..

Örebro

18 500

7

12 500

..

..

..

Västmanlands

20 000

5

15 700

500

22

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

2 900

16

2 800

500

17

..

Gävleborgs

1 600

18

1 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

89 900

4

65 400

8 500

7

4 300

Götalands mellanbygder

47 800

4

37 400

7 800

9

6 100

Götalands n. slättbygder

122 800

4

90 200

11 400

9

6 000

Svealands slättbygder

124 900

2

93 500

3 600

9

1 800

Götalands skogsbygder

21 900

8

11 200

2 000

18

800

M. Sveriges skogsbygder

10 200

9

8 200

1 300

20

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

418 600

2

.

34 700

4

.

2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

306 300

2

.

19 400

5

.

2016

410 500

2

.

21 700

5

.

2015

382 400

2

.

15 600

5

.

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

2013

381 500

2

.

26 400

5

.

Genomsnitt 2013–2017

371 900

1

 

21 400

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).