Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2018

JO 18 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2018

2. Areas sown with winter barley and winter triticale in autumn 2018

 

Höstkorn

Höstrågvete

 

2018

2017

2018

2017

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

1 100

14

800

1 000

25

..

Södermanlands

400

13

..

2 800

15

1 500

Östergötlands

2 400

12

1 600

4 000

14

2 100

Jönköpings

..

..

..

700

22

600

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

700

27

..

Kalmar

2 500

11

2 600

3 300

15

1 900

Gotlands

3 500

10

3 600

900

25

800

Blekinge

300

26

300

600

28

400

Skåne

4 200

9

3 600

5 000

16

2 400

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

700

14

700

900

18

600

Västra Götalands

2 400

16

1 600

4 900

12

3 200

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

1 500

25

400

1 000

14

..

Västmanlands

600

12

700

800

18

300

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

3 400

9

2 500

1 700

18

1 000

Götalands mellanbygder

7 400

7

7 800

5 800

13

3 200

Götalands n. slättbygder

4 500

10

2 500

5 000

9

3 400

Svealands slättbygder

3 900

10

2 400

5 900

9

3 000

Götalands skogsbygder

1 000

19

..

7 700

11

3 800

M. Sveriges skogsbygder

..

..

..

1 400

19

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

20 400

4

.

27 500

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2017

16 500

6

.

15 600

5

.

2016

18 400

5

.

27 400

6

.

2015

18 300

4

.

28 300

5

.

2014

15 600

6

.

38 200

4

.

2013

13 000

6

.

34 600

5

.

Genomsnitt 2013–2017

16 400

2

 

28 800

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).