Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2018

JO 18 SM 1801

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2018

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2018

 

Höstraps

Höstrybs

 

2018

2017

2018

2017

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 900

13

2 100

..

..

..

Uppsala

5 800

7

4 300

..

..

..

Södermanlands

4 400

6

5 300

..

..

..

Östergötlands

13 000

6

10 300

..

..

..

Jönköpings

300

13

300

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

-

Kalmar

2 700

8

4 400

-

-

-

Gotlands

3 800

9

5 200

-

-

-

Blekinge

700

15

1 000

-

-

-

Skåne

43 100

4

38 000

..

..

-

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 700

10

2 400

-

-

-

Västra Götalands

12 600

6

10 500

..

..

..

Värmlands

500

13

..

..

..

..

Örebro

4 000

11

2 800

..

..

..

Västmanlands

2 900

10

2 300

300

20

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

500

30

800

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

35 800

4

30 900

..

..

-

Götalands mellanbygder

14 600

5

18 500

-

-

-

Götalands n. slättbygder

23 400

4

18 500

..

..

..

Svealands slättbygder

19 100

4

16 900

800

14

500

Götalands skogsbygder

4 500

17

3 200

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

1 500

13

2 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2018

98 900

2

.

1 200

12

.

 

 

 

 

 

 

 

2017

90 100

2

.

900

17

.

2016

105 400

2

.

1 200

15

.

2015

83 600

2

.

900

12

.

2014

87 000

3

.

1 000

17

.

2013

80 500

3

.

1 000

22

.

Genomsnitt 2013–2017

89 300

1

 

1 000

8

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).