Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden

JO 18 SM 1901

Höstsådda arealer 2019
Areas of cereals and oilseed crops sown in autumn 2019
pil.gifI korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English
adobe.gif (177 bytes) Hela publikationen(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Kvalitetsdeklaration(PDF)
adobe.gif (177 bytes) Statistikens framställning(PDF)

I korta drag

Höstvetearealen tangerar rekordarealen från 2018

Den här hösten såddes 410 200 hektar höstvete, vilket är i samma storleksordning som förra höstens areal som visade sig vara rekordstor. Årets höstsådda höstveteareal är 8 % större än genomsnittet för de fem senaste åren. Jämfört med tioårsgenomsnittet är ökningen 17 %.

Höstråg i nivå med fjolårsarealen

Sådden av höstråg har beräknats till 33 700 hektar. Den överensstämmer i stort sett med förra höstens stora rågareal och är 46 % större än femårsgenomsnittet.

Höstkorn och höstrågvete i nivå med 2018 års höstsådd

Sådden av höstkorn har beräknats till 21 400 hektar. Den är i nivå med förra höstens stora areal och överstiger femårsgenomsnittet med 20 %. Den höstsådda arealen av rågvete blev 28 800 hektar, vilket är i nivå med både fjolårsarealen och femårsgenomsnittet.

Höstrapsarealen också i nivå med förra årets areal

Det har såtts 93 600 hektar höstraps den här hösten. Arealen tangerar både fjolårsarealen och femårsgenomsnittet. Höstrybsarealen har beräknats till 800 hektar.

Även ekologisk höstsådd på samma nivå som ifjol

Den totala höstsådda arealen som odlas enligt reglerna för ekologisk produktion har beräknats till 49 800 hektar, vilket är i nivå med föregående års areal.

Stora höstsådda arealer efter relativt tidig skörd

Även i år fanns det förhållandevis gott om tid till att förbereda markerna för höstsådd, eftersom merparten av årets grödor kunde skördas tidigt. I slutet av september började dock regnväder dra in. Särskilt i Gävleborgs län och i norra Svealand medförde långvariga regnperioder att en del höstsådd uteblev. Det finns även lantbrukare som kommenterar att de inte kan höstså vete och oljeväxter på grund av att vildsvin förstör grödorna.