Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2019

JO 18 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2019

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2019

 

Höstvete

Höstråg

 

2019

2018

2019

2018

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

17 200

7

15 300

400

18

..

Uppsala

38 700

5

37 900

1 100

22

1 300

Södermanlands

30 100

5

29 300

..

..

700

Östergötlands

61 300

5

58 200

2 800

15

2 800

Jönköpings

2 300

15

1 800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

700

18

1 300

..

..

..

Kalmar

15 300

7

14 600

1 500

28

900

Gotlands

14 600

6

13 900

1 400

20

500

Blekinge

3 000

14

3 700

..

..

..

Skåne

101 000

4

102 800

13 800

7

13 900

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

12 200

7

12 600

1 200

17

1 900

Västra Götalands

68 400

5

77 100

7 800

8

9 800

Värmlands

5 900

16

7 300

500

16

..

Örebro

17 600

7

18 500

..

..

..

Västmanlands

18 000

6

20 000

400

13

500

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

3 300

23

2 900

300

17

500

Gävleborgs

700

13

1 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

85 600

4

89 900

7 100

7

8 500

Götalands mellanbygder

49 600

5

47 800

8 900

9

7 800

Götalands n. slättbygder

114 600

4

122 800

9 600

7

11 400

Svealands slättbygder

123 900

3

124 900

4 200

16

3 600

Götalands skogsbygder

24 500

10

21 900

3 100

17

2 000

M. Sveriges skogsbygder

11 700

10

10 200

600

18

1 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

410 200

2

.

33 700

4

.

 

 

 

 

 

 

 

2018

418 600

2

.

34 700

4

.

2017

306 300

2

.

19 400

5

.

2016

410 500

2

.

21 700

5

.

2015

382 400

2

.

15 600

5

.

2014

378 900

2

.

23 900

5

.

Genomsnitt 2014–2018

379 300

1

.

23 100

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).