Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2019

JO 18 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och höstrågvete 2019

2. Areas sown with winter barley and winter triticale in autumn 2019

 

Höstkorn

Höstrågvete

 

2019

2018

2019

2018

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

700

14

1 100

..

..

1 000

Södermanlands

600

18

400

3 100

13

2 800

Östergötlands

2 200

14

2 400

4 900

15

4 000

Jönköpings

..

..

..

1 100

25

700

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

400

24

700

Kalmar

2 900

14

2 500

4 300

14

3 300

Gotlands

3 900

10

3 500

800

20

900

Blekinge

400

17

300

700

21

600

Skåne

5 100

14

4 200

4 700

21

5 000

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

900

14

700

1 500

18

900

Västra Götalands

2 900

21

2 400

4 900

11

4 900

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

900

15

1 500

900

24

1 000

Västmanlands

400

19

600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

3 700

9

3 400

2 600

16

1 700

Götalands mellanbygder

8 200

8

7 400

4 500

10

5 800

Götalands n. slättbygder

4 300

15

4 500

5 700

10

5 000

Svealands slättbygder

2 800

8

3 900

4 900

10

5 900

Götalands skogsbygder

2 300

27

1 000

9 100

14

7 700

M. Sveriges skogsbygder

200

20

..

1 800

20

1 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

21 400

5

.

28 800

6

.

 

 

 

 

 

 

 

2018

20 400

4

.

27 500

5

.

2017

16 500

6

.

15 600

5

.

2016

18 400

5

.

27 400

6

.

2015

18 300

4

.

28 300

5

.

2014

15 600

6

.

38 200

4

.

Genomsnitt 2014–2018

17 800

2

.

27 400

2

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).