Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2019

JO 18 SM 1901

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifKartor pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2019

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2019

 

Höstraps

Höstrybs

 

2019

2018

2019

2018

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

2 000

8

1 900

..

..

..

Uppsala

3 200

10

5 800

..

..

..

Södermanlands

4 700

9

4 400

..

..

..

Östergötlands

11 400

7

13 000

..

..

..

Jönköpings

700

17

300

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

2 800

7

2 700

-

-

-

Gotlands

2 900

9

3 800

-

-

-

Blekinge

800

22

700

-

-

-

Skåne

43 200

4

43 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 300

9

2 700

..

..

..

Västra Götalands

12 000

6

12 600

..

..

..

Värmlands

600

9

500

..

..

..

Örebro

3 100

8

4 000

..

..

..

Västmanlands

2 300

13

2 900

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

400

30

500

..

..

..

Gävleborgs

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s. slättbygder

36 200

4

35 800

..

..

..

Götalands mellanbygder

14 900

6

14 600

..

..

..

Götalands n. slättbygder

20 900

5

23 400

..

..

..

Svealands slättbygder

15 800

4

19 100

600

11

800

Götalands skogsbygder

4 100

14

4 500

..

..

..

M. Sveriges skogsbygder

1 800

19

1 500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2019

93 600

2

.

800

10

.

 

 

 

 

 

 

 

2018

98 900

2

.

1 200

12

.

2017

90 100

2

.

900

17

.

2016

105 400

2

.

1 200

15

.

2015

83 600

2

.

900

12

.

2014

87 000

3

.

1 000

17

.

Genomsnitt 2014–2018

93 000

1

.

1 000

7

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).