Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2011

JO 18 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2011

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2011

 

Höstvete

 

Höstråg

 

 

2011

 

2010

2011

 

2010

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

12 600

8

13 500

..

..

400

Uppsala

29 700

7

30 500

1 000

18

1 600

Södermanlands

22 600

7

24 700

500

14

800

Östergötlands

46 800

5

52 100

2 800

13

2 900

Jönköpings

1 300

33

1 600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

300

16

600

..

..

..

Kalmar

11 500

8

12 300

500

21

800

Gotlands

9 100

9

8 800

900

21

600

Blekinge

2 600

15

3 000

..

..

..

Skåne

95 900

4

100 900

13 200

7

11 100

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

4 100

15

10 100

..

..

..

Västra Götalands

30 300

7

62 700

1 600

17

3 400

Värmlands

1 100

22

3 900

..

..

..

Örebro

8 600

9

12 300

..

..

..

Västmanlands

9 200

10

16 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

1 600

14

3 000

..

..

..

Gävleborgs

800

30

600

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

79 400

4

87 900

7 300

10

6 500

Götalands mellanbygder

37 400

5

38 900

7 300

9

5 500

Götalands n slättbygder

71 700

5

106 100

4 100

10

5 700

Svealands slättbygder

83 300

3

99 200

2 800

10

3 900

Götalands skogsbygder

10 800

11

15 900

..

..

1 300

M Sveriges skogsbygder

5 400

10

8 000

..

..

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

2009

352 600

2

.

27 800

5

.

2008

336 800

2

.

35 200

4

.

2007

316 900

2

.

25 800

5

.

2006

321 600

2

.

23 900

5

.

Genomsnitt 2006–2010

336 900

.

.

27 300

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).