Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2011

JO 18 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2011

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2011

 

Höstkorn

 

Rågvete

 

 

2011

 

2010

2011

 

2010

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

700

Uppsala

..

..

..

1 000

23

700

Södermanlands

..

..

..

1 400

14

1 900

Östergötlands

1 100

16

1 100

3 300

12

3 100

Jönköpings

..

..

..

..

..

700

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

400

Kalmar

1 300

15

2 700

4 200

11

2 700

Gotlands

2 300

13

2 600

2 300

14

2 200

Blekinge

..

..

500

..

..

300

Skåne

3 100

12

4 000

3 700

13

4 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

500

1 500

20

4 300

Västra Götalands

..

..

1 200

2 400

11

4 200

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

500

19

700

Västmanlands

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

-

..

..

..

Gävleborgs

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

1 900

14

2 700

2 700

14

5 100

Götalands mellanbygder

4 700

9

6 900

7 400

9

6 500

Götalands n slättbygder

1 200

13

2 100

4 100

10

4 900

Svealands slättbygder

..

..

500

3 500

10

4 400

Götalands skogsbygder

600

34

900

3 200

13

4 600

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

900

18

1 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

2009

19 500

5

.

40 400

4

.

2008

19 100

6

.

57 600

4

.

2007

10 500

8

.

52 000

4

.

2006

7 800

10

.

54 300

3

.

Genomsnitt 2006–2010

14 000

.

.

46 200

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).