Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2011

JO 18 SM 1101

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2011

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2011

 

Höstraps

 

Höstrybs

 

 

2011

 

2010

2011

 

2010

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 200

11

1 300

..

..

..

Uppsala

1 500

14

1 300

..

..

..

Södermanlands

2 500

11

1 800

..

..

..

Östergötlands

6 900

8

5 200

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

..

..

..

Kalmar

3 700

8

3 100

-

-

-

Gotlands

4 500

13

3 900

-

-

-

Blekinge

600

16

900

-

-

-

Skåne

32 100

5

38 500

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

1 000

20

1 000

-

-

-

Västra Götalands

5 900

10

5 400

..

..

..

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

800

21

1 000

..

..

..

Västmanlands

800

20

700

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

23 700

5

30 200

-

-

-

Götalands mellanbygder

16 700

6

15 500

..

..

..

Götalands n slättbygder

11 500

6

9 300

..

..

..

Svealands slättbygder

7 000

6

6 200

..

..

..

Götalands skogsbygder

2 600

16

2 900

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

600

20

300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

 

 

 

 

 

 

 

2010

64 500

3

.

700

32

.

2009

74 600

3

.

300

21

.

2008

69 800

3

.

600

21

.

2007

65 800

3

.

900

15

.

2006

53 900

3

.

1 000

18

.

Genomsnitt 2006–2010

65 700

.

.

700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).