Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2012

JO 18 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

1. Höstsådda arealer av höstvete och höstråg 2012

1. Areas sown with winter wheat and winter rye in autumn 2012

 

Höstvete

Höstråg

 

2012

2011

2012

2011

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

5 100

9

12 600

..

..

..

Uppsala

10 500

10

29 700

600

19

1 000

Södermanlands

11 800

9

22 600

700

25

500

Östergötlands

33 700

6

46 800

3 100

13

2 800

Jönköpings

800

22

1 300

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

300

24

300

..

..

..

Kalmar

9 900

7

11 500

800

23

500

Gotlands

7 300

10

9 100

900

22

900

Blekinge

2 700

15

2 600

..

..

..

Skåne

88 000

4

95 900

13 500

7

13 200

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

3 400

12

4 100

..

..

..

Västra Götalands

32 200

6

30 300

3 800

14

1 600

Värmlands

1 700

12

1 100

..

..

..

Örebro

6 900

14

8 600

..

..

..

Västmanlands

5 600

13

9 200

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

800

18

1 600

..

..

..

Gävleborgs

..

..

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

69 700

5

79 400

7 100

9

7 300

Götalands mellanbygder

36 600

6

37 400

7 800

9

7 300

Götalands n slättbygder

60 000

5

71 700

6 400

10

4 100

Svealands slättbygder

40 000

5

83 300

2 100

11

2 800

Götalands skogsbygder

10 400

12

10 800

1 000

25

..

M Sveriges skogsbygder

4 800

13

5 400

600

27

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

221 700

2

.

24 900

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2011

288 100

2

.

22 600

5

.

2010

356 700

2

.

23 600

5

.

2009

352 600

2

.

27 800

5

.

2008

336 800

2

.

35 200

4

.

2007

316 900

2

.

25 800

5

.

Genomsnitt 2007–2011

330 200

.

.

27 000

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).