Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2012

JO 18 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

Gå till nästa tabell

 

2. Höstsådda arealer av höstkorn och rågvete 2012

2. Areas sown with winter barley and triticale in autumn 2012

 

Höstkorn

Rågvete

 

2012

2011

2012

2011

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

..

..

..

..

..

..

Uppsala

..

..

..

400

29

1 000

Södermanlands

..

..

..

1 300

16

1 400

Östergötlands

1 100

18

1 100

3 500

12

3 300

Jönköpings

..

..

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

300

24

..

Kalmar

2 600

13

1 300

3 300

12

4 200

Gotlands

3 000

11

2 300

2 500

13

2 300

Blekinge

300

26

..

500

31

..

Skåne

4 300

11

3 100

3 400

15

3 700

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

..

..

..

800

19

1 500

Västra Götalands

900

23

..

3 300

14

2 400

Värmlands

..

..

..

..

..

..

Örebro

..

..

..

600

26

500

Västmanlands

-

-

..

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

-

-

-

..

..

..

Gävleborgs

-

-

-

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

2 400

13

1 900

1 900

13

2 700

Götalands mellanbygder

7 000

8

4 700

6 700

8

7 400

Götalands n slättbygder

1 700

13

1 200

5 800

10

4 100

Svealands slättbygder

..

..

..

2 400

11

3 500

Götalands skogsbygder

1 000

26

600

3 000

15

3 200

M Sveriges skogsbygder

..

..

..

900

21

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

12 500

6

.

20 700

5

.

 

 

 

 

 

 

 

2011

8 500

7

.

21 700

5

.

2010

13 200

5

.

26 900

5

.

2009

19 500

5

.

40 400

4

.

2008

19 100

6

.

57 600

4

.

2007

10 500

8

.

52 000

4

.

Genomsnitt 2007–2011

14 200

.

.

39 700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).