Statens Jordbruksverk
Sveriges officiella statistik - Statistiska meddelanden
Höstsådda arealer 2012

JO 18 SM 1201

 

pil.gifFörsta sidan - I korta drag pil.gifStatistiken med kommentarer
pil.gifTabeller pil.gifFakta om statistiken
pil.gifKontaktpersoner, mer information pil.gifIn English

 

3. Höstsådda arealer av höstraps och höstrybs 2012

3. Areas sown with winter rape and winter turnip rape in autumn 2012

 

Höstraps

Höstrybs

 

2012

2011

2012

2011

 

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Areal,

ha

Medel-

fel, %

Areal,

ha

Län

 

 

 

 

 

 

Stockholms

1 000

12

1 200

..

..

..

Uppsala

400

21

1 500

..

..

..

Södermanlands

1 400

23

2 500

-

-

..

Östergötlands

5 900

9

6 900

-

-

-

Jönköpings

..

..

..

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

Kronobergs

..

..

..

-

-

..

Kalmar

4 300

8

3 700

-

-

-

Gotlands

4 600

10

4 500

-

-

-

Blekinge

900

16

600

-

-

-

Skåne

50 000

4

32 100

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Hallands

2 200

15

1 000

-

-

-

Västra Götalands

8 200

9

5 900

..

..

..

Värmlands

..

..

..

-

-

-

Örebro

300

26

800

..

..

..

Västmanlands

..

..

800

..

..

..

 

 

 

 

 

 

 

Dalarnas

..

..

..

-

-

-

Gävleborgs

..

..

..

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktionsområden

 

 

 

 

 

 

Götalands s slättbygder

39 100

5

23 700

..

..

-

Götalands mellanbygder

20 300

6

16 700

-

-

..

Götalands n slättbygder

12 600

7

11 500

-

-

..

Svealands slättbygder

3 800

14

7 000

..

..

..

Götalands skogsbygder

3 800

13

2 600

..

..

..

M Sveriges skogsbygder

..

..

600

-

-

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela riket

 

 

 

 

 

 

2012

80 200

3

.

300

20

.

 

 

 

 

 

 

 

2011

62 000

3

.

1 000

27

.

2010

64 500

3

.

700

32

.

2009

74 600

3

.

300

21

.

2008

69 800

3

.

600

21

.

2007

65 800

3

.

900

15

.

Genomsnitt 2007–2011

67 300

.

.

700

.

.


Anm. Då medelfel överstiger 35 % eller antal observationer understiger 10 utelämnas resultaten (..).